bf pic

Monday, December 11, 2017

ENGLISH -- BENJAMIN FULFORD: 11:12:2017


Civil war in Western Deep State intensifies with mass arrests in Washington DC, firefights in California

December 11, 2017

 The power struggle and undeclared civil war at the top of the Western secret government intensified radically during the past week, with mass arrests of Khazarian gangsters around the United States and elsewhere, multiple sources concur.  There was also a declaration by U.S. President Donald Trump recognizing Jerusalem as the capital of Israel in a move that is not what it seems.  We will discuss this further below.
First, though, we need to look at the extremely unusual events taking place in California.  These days, the citizens of that state must be feeling like the Solomon Islanders did during World War 2 when the Japanese and Americans fought on their land.  There is now very strong evidence that energy weapons like lasers are being used by opposing factions in California, agree Pentagon and NSA sources.
“The heat is on, as the Bel Air fire in Los Angeles targets the Getty Center pedo underground base, while the fire in San Diego apparently targets U.S. Marine base Camp Pendleton,” note Pentagon sources.  Videos have emerged showing what appear to be laser beams coming from the sky and setting off fires.  Furthermore, buildings are being completely destroyed by fire, while trees standing next to them are unharmed.
What we are witnessing is the hunting down of members of a Khazarian faction in California that has been systematically sacrificing and torturing children as well as eating their flesh, say White Dragon Society sources.  We understand that this is so horrific that it’s hard for many of us to believe.  Some readers wrote claiming that an article we cited last week in which Hollywood director/actor Mel Gibson talks about Hollywood elites eating baby flesh was disinformation.  It is true that we did not confirm it ourselves with Mel Gibson.  However, so-called mainstream news organizations like The New York Times are now reporting that the U.S. Justice Department is investigating the eugenics organization Planned Parenthood for selling the flesh and organs of aborted babies.


The Khazarian Satanists who carry out such activities have ruled us for so long that they feel safe publicly displaying their symbols all over the world.  For example, the Bank of Japan (BOJ) building, constructed in 1882, has a family crest over its main gate and at its side entrances.  As you can see from the photographs below, the crest belongs to the Khazarian royal families. 


Source: Antimatrix.org At the current time we are still below previous subscriber totals and we urge all former subscribers to support Benjamin by re-subscribing as soon as possible. New subscribers also are welcome to sign up and join the Internet’s premiere deep geo-political news and discussion website. The precise steps to (re)subscribe are listed below. Please share the link to this article on social media. Your support is greatly appreciated.


  1. If you already have a user account, please Log In first. If not, skip this step. If you have an account but are unable to log in, please follow the steps to Reset Your Password.
  2. Visit the Registration Page and fill in the necessary details, if any, including the “I’m not a robot” checkbox.
  3. Click the “Submit Payment” button.
  4. A pop-up box will appear where you can enter your credit card details and click the green button to pay. Visa, MasterCard, and American Express are accepted.
  5. Please note that you may need to complete the “I’m not a robot” procedure one more time, or perform other verification for confirmation and fraud prevention.
  6. You will receive an email and be directed to a page confirming your successful subscription.

Sunday, December 10, 2017

English -- BENJAMIN FULFORD: Letter to the Editor

Letter to the Editor
Hi Benjamin,
In your latest report, it sounds like the Chinese are promoting a Rothschild agenda when they talk about Justin Trudeau heading up a unified “North America”. Do you see it as such? I thought the RV and Global Collateral accounts were supposed to prevent a collapse of the U.S. (and Western) economies from happening?


The West (with a few exceptions like Canada and Germany) has been getting stuff shipped to them from the East without paying for it for over 40 years. At some point the US is going to have to go cold turkey and withdraw from its addiction to cheap Chinese nick nacks. It is an event that is likely to cause political chaos in the US. The US system is so dysfunctional that it probably needs outside help to clean up the mess. The most qualified and acceptable people to oversee the inevitable bankruptcy of the US are the Canadians. This, however, refers to Canadian people and Canadian institutions, not Trudeau the individual.  That is what I am hearing anyway.

POLSKI – BENJAMIN FULFORD: 10:12:2017

Władze wojskowe USA za wprowadzeniem stanu wojennego po ujawnieniu kryminalnego charakteru działalności departamentu sprawiedliwości i FBI

4 grudnia 2017

Rząd wojskowy USA, znany na świecie pod nazwą administracji prezydenta Donalda Trumpa, zamierza ogłosić wprowadzenie stanu wojennego według źródeł z Pentagonu. „Kabała została postawiona w szachu a Trump jest gotów podporządkować Gwardię Narodową władzy federalnej w przypadku zamieszek lub strajków, natomiast obozy FEMA zostaną wykorzystane do masowych aresztowań a więzienie w Guantanamo Bay posłuży do przetrzymywania najważniejszych więźniów, których sprawy rozpatrzą w trybie pilnym sądy wojskowe potwierdzają informatorzy z Pentagonu.
Podjęcie radykalnych działań jest konieczne, ponieważ skorumpowani sędziowie zostali wyznaczeni przez byłego prezydenta Baracka Obamę a kongres jest pełen popleczników Izraela dlatego Trump może zostać zmuszony do ogłoszenia stanu wojennego i wprowadzenia wojskowego sądownictwa tak informator z Pentagonu opisuje sytuację. Na przykład FBI w sposób aktywny ukrywa przed społeczeństwem inspiratorów masakry setek Amerykanów w Las Vegas z wykorzystaniem płatnych morderców z G4S zakontraktowanych przez kabałę potwierdzają to liczne źródła.
Trump prawdopodobnie nawiązywał do rychłej czystki w następujący sposób na Tweeterze: po latach sprawowania władzy przez Comey w FBI, jego fałszywym i nieuczciwym śledztwie w/s Clinton i w innych sprawach, reputacja tej służby jest w rozsypce najgorsza w historii! Ale nie obawiajcie się przywrócimy jej wielkość.
Inna ważna wiadomość z ubiegłego tygodnia, to uderzenie nuklearne lub dokonane równorzędną bronią na amerykańską bazę sił powietrznych Dover. Atak opisano w mediach korporacyjnych jako uderzenie o mocy trzęsienia ziemi w skali 4.4. Jednak rzekome trzęsienie ziemi miało wszystkie cechy ataku nuklearnego lub za pomocą śmiertelnego promienia a jego epicentrum była baza wojskowa. Rejestry sejsmograficzne są płytkie i wykazują jedno potężne trzęsienie, w odróżnieniu od serii narastających trzęsień typowych dla naturalnego trzęsienia ziemi. Widać to na poniższym linku.
Mimo, że atak nastąpił w dniu po ogłoszeniu przez Koreę Północną, że jest ona w posiadaniu rakiet międzykontynentalnych zdolnych osiągnąć każde miejsce w USA, źródła w Pentagonie twierdzą, że stanowił on element niedeklarowanej wojny wewnątrz kompleksu militarno-przemysłowego USA. W bazie Dover “przerabia się ciała zmarłych wojskowych i innych osób, jest ona również bazą dla dalekosiężnych ciężkich powietrznych pojazdów transportowych. Ponieważ CIA zajmowała się szmuglowaniem do USA heroiny w trumnach podczas wojny wietnamskiej, można sądzić bez większego błędu, że baza została zlikwidowana jako główny punkt przerzutowy heroiny z Afganistanu.
Są ponadto dowody, że w ubiegłym tygodniu miała miejsce wojna na niskiej orbicie wokół Ziemi, opisywana przez Pentagon jako strącanie z orbity wrogich satelitów. Media mogły przedstawiać to jako nieudana próba wysłania na orbitę przez Rosję rakiety zawierającej 19 satelitów.
Ponadto, 2 grudnia generał USA John Hyten, odpowiedzialny za dowództwo strategiczne USA, poinformował słuczaczy zebranych w Kalifornii, że kilka państw namierzało jako cel amerykańskie instalacje w przestrzeni kosmicznej i ostrzegł: nie możemy na to pozwolić.
Oprócz tego, w ubiegłym tygodniu zarejestrowano na całym świecie raporty o opadającym złomie kosmicznym. Autor niniejszego raportu osobiście widział opadanie barwnego meteorytu w miejscu odległym o mniej niż kilometr od jego domu w okolicy zachodniego Tokio. Wideo z tego wydarzenia można obejrzeć na poniższym linku /uwaga tłumacza brak linku/.

Friday, December 8, 2017

FRANÇAIS -- BENJAMIN FULFORD: 04:12:2017

Les militaires Américains vont déclarer la loi martiale, alors que les aspects criminels du Département de la Justice et du FBI sont révélés


le 4 décembre 2017


Le gouvernement militaire des Etats-Unis, que le monde connaît comme l’administration du Président Donald Trump, est sur le point de déclarer la loi martiale, selon des sources du Pentagone. « La Cabale a été mise  échec et mat, au moment où Trump se prépare à faire intervenir la Garde Nationale au niveau fédéral en cas d’émeutes ou d’incidents civils », affirment des sources du Pentagone, en ajoutant que « les camps de la FEMA* serviront à abriter ceux qui font l’objet d’arrestations massives, et Gitmo (la prison de Guantanamo à Cuba) abritera les cibles à haute valeur ajoutée pendant que les tribunaux militaires les jugeront avec célérité ».
*Sécurité civile Américaine (Federal Emergency Management Administration)

Cette action radicale est nécessaire, « en raison des magistrats corrompus nommés par (l’ancien président des Etats-Unis Barack) Obama et un Congrès majoritairement truffé de pions à la solde d’Israël, si bien que Trump va être contraint de déclarer la loi martiale pour imposer des tribunaux militaires ». Voici comment une source du Pentagone a présenté la situation. Par exemple, le FBI a ouvertement dissimulé le massacre de centaines d’Américains à Las Vegas en utilisant des mercenaires de la cabale du G4S, selon de multiples sources.

Trump a probablement fait allusion à cette purge prochaine dans le Tweet suivant : « Après des années de règne de Comey, avec l’enquête bidon et malhonnête sur les Clinton (et d’autres), la réputation du FBI est en lambeaux – au pire de son histoire ! Mais n’ayez crainte, nous allons en restaurer la grandeur ».

L’autre grande nouvelle de la semaine dernière, c’est que la base aérienne Américaine de Dover a été frappée par une arme nucléaire ou son équivalent. L’attaque a été décrite comme un tremblement de terre de magnitude 4,4 par les principaux médias. Cependant, le « tremblement de terre » avait toutes les caractéristiques d’une attaque nucléaire ou par une arme à faisceau laser dirigée parce que son épicentre était une base militaire à faible profondeur, et les sismographes ont enregistré une secousse unique et instantanée, et non comme le type de secousse progressive que l’on constate lors des tremblements de terre d’origine naturelle. On peut le constater dans le lien ci-dessous.


Bien que l’attaque ait eu lieu le jour après que la Corée du Nord ait annoncé qu’elle disposait désormais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables d’atteindre tout le territoire des Etats-Unis, des sources du Pentagone affirment que cela fait partie d’une guerre civile non déclarée au sein du complexe militaro-industriel. La base aérienne de l’USAF de Dover (Delaware) est le lieu où les cadavres des soldats Américains « transitent », et celle-ci abrite également les avions cargos militaires de transports lourds à long rayon d’action (C-5M Galaxy et C-17 Globemaster). Etant donné que la CIA a importé de l’héroïne aux Etats-Unis dissimulés dans les cercueils des cadavres lors de la Guerre du Vietnam, il y a fort à parier que cette base ait été détruite parce qu’elle servait de centre de transit principal d’importation de l’héroïne Afghane.

Il y a également eu la semaine dernière des preuves oculaires d’une guerre spatiale qui se déroulait en orbite terrestre basse au cours de laquelle, selon des   sources du Pentagone, des « satellites voyous » ont été « dégagés de leur orbite ». C’est probablement ce que les médias ont présenté comme l’échec du lancement d’une fusée Russe emportant 19 satellites.

De plus, le 2 décembre, le général Américain John Hyten, le chef du Commandement Stratégique Américain (USSCOM), a déclaré devant un auditoire en Californie que plusieurs états ciblaient les capacités spatiales des Etats-Unis en avertissant : « Nous ne pouvons pas tolérer cela ».

Il y a eu également dans le monde entier des reportages sur des chutes de météorites et de « débris spatiaux ». J’ai personnellement assisté à la chute d’une météorite multicolore dans une région qui, à l’œil nu, n’était qu’à moins d’un kilomètre de ma maison à l’ouest de Tokyo. Une vidéo peut être consultée sur le lien suivant :

Thursday, December 7, 2017

WHAT IS THE TRUTH BEHIND THIS NEWS?

Dear Friends,
I have received this video some moments ago. Pls tell me if you can confirm the veracity of its content.
Many thanks in advance.
Kind regards,

luisaCASTELLANO -- BENJAMIN FULFORD: 04:12:2017

04:12:2017
El gobierno militar de Estados Unidos, conocido en todo el mundo como la administración del presidente Donald Trump, está a punto de declarar la ley marcial, dicen fuentes del Pentágono. “El cabal quedado en jaque, ya que Trump está listo para federalizar la Guardia Nacional en caso de revueltas o disturbios civiles”, dicen fuentes del Pentágono, agregando que “los campos FEMA se usarán para arrestos masivos, y GITMO (Guantánamo) puede albergar objetivos de alto valor” mientras que los tribunales militares los despachan rápidamente”.
Tal acción radical es necesaria: “Debido a los jueces corruptos designados por [el ex presidente estadounidense Barack] Obama y un Congreso repleto de cómplices de Israel, por lo que Trump puede verse obligado a declarar la ley marcial para imponer la justicia militar”, es como describió una fuente del Pentágono la situación. El FBI, por ejemplo, ha estado encubriendo activamente la matanza de cientos de estadounidenses en Las Vegas usando mercenarios de (la empresa) G4S, dicen varias fuentes.
Trump probablemente se estaba refiriendo a esta próxima purga en el siguiente Tweet: “Después de años de Comey, con la investigación falsa y deshonesta de Clinton (y más) dirigiendo el FBI, su reputación está en ruinas, ¡lo peor en la historia! Pero no temas, lo devolveremos a la grandeza “.

Wednesday, December 6, 2017

CROATIAN --BENJAMIN FULFORD : 04:12:2017


Američka vojska uvodi prijeki sud dok je kriminalitet  Ministarstva pravosuđa i FBI-a izložen


4. prosinca 2017.

 Autor: Benjamin Fulford


Vojna vlast SAD-a, poznata svijetu kao administracija Donalda Trumpa, proglasiti će prijeki sud, kažu izvori iz Pentagona. “Kabala je u šah-matu, jer Trump je spreman federalizirati Nacionalnu gardu u slučaju nereda ili građanskih nemira, kažu izvori iz Pentagona, dodajući kako će FEMA kampovi biti korišteni za masovna uhićenja, a Gitmo može primiti mete od velike važnosti, dok će vojni sudovi brzo odraditi svoj posao.

Takva radikalna akcija je neophodna: "Zbog korumpiranih sudaca koje je imenovao [bivši američki predsjednik Barack] Obama a Kongres slegnuo ramenima za Izrael, tako da bi Trump mogao biti prisiljen proglasiti vojni sud za nametanje vojne pravde", kako je jedan Pentagonov izvor opisao situaciju. FBI, na primjer, aktivno prikriva pokolj stotina Amerikanaca u Las Vegasu uz pomoć G4S plaćenika, kažu mnogi izvori.

Trump je vjerojatno mislio na ovu nadolazeću čistku u sljedećem Tweetu: "Nakon godina Comeya, s lažnom i nepoštenom istragom Clintona (i više) koju vodi FBI, njegov ugled je u dubinama - najgori u povijesti! Ali nebojte se, vratit ćemo mu značaj. "

MARIA Z. + MARGARITA S.


Part II

PUTIN AT VALDAI

Putin at Valdai 2017 - PT from Roberto Petitpas on Vimeo.


FULL TEXT OF THE ORIGINAL SPEECH WRITTEN AND PRONOUNCED BY VLADIMIR PUTIN AT THE VALDAI DISCUSSION CLUB ON OCTOBER 19, 2017 -- A TRUE HISTORIC DOCUMENT

# NO WAR #NO NATO

# NO WAR #NO NATO

Sostieni la campagna per l'uscita dell'Italia dalla NATO - per un’Italia neutrale.
FIRMA QUESTA PETIZIONE SIGN THIS PETITION ПОДПИСАТЬ ЭТУ ПЕТИЦИЮ


NATO MEMBERS:

AL - SIGN THIS PETITION; DE - UNTERZEICHNE DIESE PETITION; BE- SIGNEZ CETTE PÉTITION; BG - ПОКАЗВАЙТЕ ТОВА ПЕТИЦИЯ; CA - SIGN THIS PETITION/SIGNEZ CETTE PÉTITION; HR - ZNAJATI OVAJ PETICIJU; DK - SIGN DENNE PETITION; SK - PODPORUJTE TÚTO PETICIU; SI - PRIJAVITE TO PETICIJO; ES- FIRMA ESTA PETICIÓN; EUA - SIGN THIS PETITION; EE - SIGN THIS PETITION; FR - SIGNEZ CETTE PÉTITION; GR - Υπογράψτε αυτήν την αναφορά; NL - TEKEN DEZE PETITIE; HU - ÍRJA ALÁ EZT A PETÍCIÓT; IT - FIRMA QUESTA PETIZIONE; ISL - SIGNU ÞESSA PETITION; LV - PAZIŅOJIET šo PETITION; LT - PADARYTI ŠĮ PETŽIĄ; LU - REGISTER DIR PETITIOUN; NO - SIGNER DENNE UNDERSKRIFTSKAMPANJEN; PL - PODPISZ TĄ PETYCJE; PT - ASSINE ESTA PETIÇÃO; GB - SIGN THIS PETITION; RO - SEMNEAZĂ ACEASTĂ PETIȚIE; CZ - Podejte tuto petici; TR - BU DİLEKÇEYİ İMZALA


anti

Unless YOU, individually, wake up and raise your voice and strength against the all pervading evil,

no one, LITERALLY, is going to do it for you,

and precisely

because your very consciousness and awareness

remain on the level of some blind believer in the "bright future of mankind"


PUTIN
AVAILABLE IN FRENCH, ROMANIAN, PORTUGUESE
2017 FSB Meeting - EN from Roberto Petitpas on Vimeo.putin

BF“Glory to God in the highest, and on Earth

Peace, Good Will toward men.”

This Christmas, Give Peace.BJ 2 FEV
UPDATES ON THURSDAY MORNINGS

AT 08:00 H GMT


Translations in German

Dear Friends,

Due to health issues, Manavika cannot translate for an indefinite period of time.

Being so, I kindly ask to the German Readers proficient in English and that

have availability to take assignment of this task to kindly contact me

through my email luisavasconcellos2012@gmail.com.

Many thanks in advance.